Договір публічної оферти

Визначення термінів: ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖАДЕ ГРУП», код ЄДРПОУ 40686016; електронна пошта: lookie.shoes@gmail.com.
Сайт – веб - сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://www.lookie.com.ua/, включаючи всі його веб - сторінки.
Товар – товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція ТОВ «ЖАДЕ ГРУП», що стосується укладення електронного договору купівлі - продажу Товарів на визначених ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» умовах.
Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.
Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.
Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямованіна прийняття умов цієї Публічної оферти. Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.
Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення замовлень, об’єм якої визначається ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» самостійно.

1. Загальні положення
1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою Публічну оферту ТОВ «ЖАДЕ ГРУП», адресовану невизначеному колу осіб - користувачам Сайту.
1.2. Акцептом є факт використання Користувачем/Покупцем Сайту, що є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних на Сайті Товарів.
1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь- ких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами.
1.4. Договір вважається укладеним з моменту використання Покупцем в будь-якому вигляді Сайту (в тому числі, але не обмежуючись, оформленням Покупцем Замовлення).

2. Інформація про Товар, ціна Товару
2.1. Ціна Товару вказана на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення, і не включає вартість доставки.
2.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав електронне повідомлення або телефонний дзвінок або інше телефонне повідомлення, що підтверджує прийняття Замовлення.
2.3. Вартість товару, представленого на Сайті вказана з урахуванням ПДВ та сплачується в національній валюті - гривні.
2.4. Відомості, розміщені на сайті http://lookie.com.ua/ мають виключно інформативний характер.

3. Порядок оформлення Замовлення
3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь - який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.
3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник ТОВ «ЖАДЕ ГРУП » зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при оформенні замовлення на Сайті.
3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення.
3.4. Користувач/Покупець має право скасувати замовлення.
3. 5. З моменту прийняття Замовлення Покупця, Продавець бронює за Покупцем обраний Товар на 24 години. Якщо протягом 24 годин з моменту оформлення Замовлення Товар не був оплачений Покупцем, бронь з такого Товару знімається, а Покупець вважається таким, що відмовився від Замовлення (скасував Замовлення).
3. 6. Товар до моменту його передачі Продавцем, повинен бути повністю оплачений Покупцем. Відсутність своєчасної оплати або оплата Товару не в повному обсязі не створює жодних зобов’язань для Продавця (у тому числі, щодо бронювання Товару за Покупцем).
3. 7. При здійсненні оплати Товару Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про здійснення оплати відповідного номеру замовлення шляхом надсилання електронного повідомлення на єлектронну пошту, або іншого телефонного повідомлення на номер телефону, вказаний на Сайті. В іншому випадку Продавець не несе відповідальності за можливе затримання доставки Товару Покупцю через додаткові витрати часу на ідентифікацію платежу.
3.8. У разі, якщо Замовлення анульоване Покупцем або відхилене Продавцем, сплачена вартість Товару підлягає поверненню, а вже витрачені кошти на доставку, понесені до моменту анулювання Замовлення Покупцем, поверненню не підлягають.
3.9. При анулюванні Замовлення чи поверненні Товару Покупцем грошові кошти сплачені Покупцем підлягають поверненню тільки після отримання Товару Продавцем.
3.10. Повернення грошових коштів Покупцю здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Продавцем поверненого Товару шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, з якого була проведена оплата Покупцем, або на інший рахунок, вказаний Покупцем у письмовому або електронному вигляді.

4. Доставка Товарів
4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних на Сайті в розділі «Оплата та доставка» або шляхом самовивозу. Вартість доставки службами доставки сплачується Покупцем окремо та не входить до складу вартості Товару.
4.2. Продавець зобов’язується передати Товар службі доставки для здійснення доставки або підготувати його для видачі Покупцю у роздрібний магазин Продавця протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Замовлення. У разі якщо виникають обставини, що ускладнюють виконання Замовлення, строк для здійснення доставки може бути продовжений Продавцем до 5 (п’яти) робочих днів. Доставка Замовлення Товару здійснюється протягом строків, які визначені службою доставки. Продавець не несевідповідальності за дотримання строків доставки службою доставки.
4.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю. В разі виявлення невідповідностей на місці пред'явити претензії службі доставки. Претензії Покупця щодо видимих дефектів Товару, його комплектності та якості не приймаються після отримання/прийняття Товару Покупцем.
4.4. Фактом отримання/прийняття Товару Покупцем є оплата Товару.
4.5. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії - перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній - перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
4.6. Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

5. Повернення Товару
5.1. Повернення Товару належної якості.
5.1.1. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).
5.1.2. Покупець має право відмовитися від Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено Товарний вид, споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).
5.1.3. Повернення Товару належної якості, доставка якого була здійснена Компаніями - перевізниками здійснюється за рахунок Покупця.
5.2. Повернення Товару неналежної якості.
5.2.1. На взуття, що реалізується ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» встановлено гарантійний строк у 30 календарних днів з дня продажу або початку сезону. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати в порядку, встановленому Законом України «Про захист прав споживачів»:
1) пропорційного зменшення ціни,
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
5.2.2. У випадку повернення Товару, що має істотний недолік відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), доставка якого була здійснена Компаніями - перевізниками, ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» повертає грошові кошти поротягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Продавцем поверненого Товару. Витрати, пов’язані із доставкою такого Товару Покупцю Компанією - перевізником покривається за рахунок Покупця

6.Права та обов’язки ТОВ «ЖАДЕ ГРУП»
6.1. ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» має право:
6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні замовлення/продажу та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;
6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» Замовлення залишається незмінною;
6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації (або дзвінком оператора Call - центру на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону);
6.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
6.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами - партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції ТОВ «ЖАДЕ ГРУП»;
6.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
6.2. ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» зобов’язується:
6.2.1. Після підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;
6.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;
6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;
6.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Політики конфіденційності, що розміщена на Сайті;
6.2.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ТОВ «ЖАДЕ ГРУП», що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на сайті або оформленні замовлення.

7. Права та обов’язки Користувача/Покупця
7.1. Користувач/Покупець має право:
7.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;
7.1.2. Вимагати від ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;
7.1.3.Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ТОВ «ЖАДЕ ГРУП», що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.
7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:
7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;
7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;
7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;
7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» своїх зобов'язань перед Клієнтом/Покупцем.
7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.
7.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній - перевізників до моменту оформлення Замовлення.

8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.
8.1. ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомості.

9. Форс - мажор.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.
9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс - мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс - мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово - промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс - мажорних обставин.

10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.
10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297 - VI «Про захист персональних даних».
10.2. Будь - яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.3. Надана користувачем / покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій ТОВ «ЖАДЕ ГРУП».
10.4. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.
10.5. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297 - VI « Про захист персональних даних» та Правил Безпеки, зазначених на Сайті.

11. Інше.
11.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» застосовуються положення чинного законодавства України.
11.2. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером телефону, вказаному на Сайті.
11.3. ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» може здійснювати аудіо фіксацію розмов по телефону, вказаному на Сайті, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» керується твердженням, що Користувач / Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.
11.4. ТОВ «ЖАДЕ ГРУП» залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.